Cookie verklaring

maandag t/m vrijdag 08.30u – 17.30u   + 31 (0)85 732 54 20


Privacy Verklaring


French@Office verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website  https://franstalige-klantenservice.nl en http://frenchatoffice.nl/index.html en bij het contact formulier. French@Office respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop French@Office persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.
 
Verwerking persoonsgegevens
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:
 
uw naam en voornamen/voorletters
uw e-mailadres
uw telefoonnummer
uw btw-nummer
uw kvk-nummer
IP-adres
  
Contactformulier
Indien u een contactformulier invult vragen wij u om uw naam en uw telefoonnummer en/of e-mailadres, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen.
 
Doel verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
Het afhandelen van leveringen en bestellingen van onze diensten;
Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van vragen;
Het afhandelen van de betaling van uw bestelling;
Het behandelen van geschillen;

 
Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:
In het belang van de veiligheid van de Staat;
Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons een bestelling plaatst en/of een contactformulier invult verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.
 
In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.
 
Derden
De website van French@Office kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. French@Office is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. French@Office raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.
  
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van French@Office.

 

Ontvangers van uw gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door French@Office;
Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op uw verzoek, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen French@Office en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.
 
Doorgifte naar andere landen
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.


Verzet & correctie
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@frenchatoffice.nl. French@Office zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.
  
Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u French@Office verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@frenchatoffice.nl. French@Office zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.
 
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld
  
Wijziging Privacyverklaring
Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de websites https://franstalige-klantenservice.nl en http://frenchatoffice.nl/index.html. Houdt deze websites dus goed in de gaten. Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2020.
 
Contactgegevens

French at Office

1 rue de dol

22410 Saint-Quay-Portrieux

FrankrijkCookie verklaring


Wat is een cookie?


Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar French@Office gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan French@Office ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.


De website van French@Office gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website French@Office is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder Kampyle, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Hoe kunt u cookies handmatig uitzetten?


Cookies kunt u zeer eenvoudig handmatig in iedere browser uitschakelen. Let op: Als u de cookies uitschakelt, zullen uw gebruikersnamen en wachtwoorden op geen enkele website meer onthouden worden.


Firefox:

 1. Klik op de ‘Alt’-toets op uw toetsenbord.
 2. Kies in de menubalk die bovenaan in uw scherm verschijnt voor ‘Extra’ en daarna ‘Opties’.
 3. Selecteer ‘Privacy’.
 4. Kies na ‘Firefox zal’ voor ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis’. Vink hier uw voorkeuren aan en sla deze vervolgens op.


Internet Explorer:

 1. Kies in het menu voor de optie ‘Extra’ en vervolgens de optie ‘Internet Opties’.
 2. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
 3. Onder de knop ‘Advanced’ kunt u uw gewenste opties aanvinken en opslaan.


Google Chrome:

 1. Klik op het gereedschap icoon.
 2. Kies voor ‘Opties’.
 3. Kies op het tabblad ‘Geavanceerde opties’ voor Instellingen voor inhoud.
 4. Op het tabblad ‘Cookies’ kunt u vervolgens de aanbevolen opties aanvinken en opslaan.


Safari:

 1. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu en klik op ‘Beveiliging’.
 2. Vink in het gedeelte ‘Cookies accepteren’ aan of en wanneer Safari cookies van websites mag accepteren.
 3. Als u meer wilt weten over de cookies die worden opgeslagen op uw computer, klikt u op ‘Cookies tonen’.© 2017 French at Office. Alle rechten voorbehouden.